Vloerbedekking is een product waar de gemeente Den Haag een behoorlijke hoeveelheid oppervlakte van gebruikt. Onlangs is het contract ondertekend in verband met het leveren en leggen van vloerbedekking voor alle gemeentelijke panden van de gemeente Den Haag voor de periode van 2016 tot 2021 met een optie tot verlenging van vijf jaar tot 2026.

De aanbesteding omvatte onder andere de volgende onderdelen:

  • het verwijderen, afvoeren en recyclen van oude vloerbedekking
  • het leggen van de nieuwe vloerbedekking, tapijtegels, linoleum en pvc stroken en tegels

Om twee redenen lag het aandachtspunt van deze aanbesteding bij de levering en verwijdering van tapijttegels. Ten eerste omdat dit de grootste hoeveelheid betreft en ten tweede, omdat op dit onderdeel het circulaire karakter van de aanbesteding is gestoeld’. ‘Circulaire Inkoop’ houdt in dit geval in dat bij aanschaf en na gebruik, de grondstoffen van de vloerbedekking volledig hergebruikt moet kunnen worden op hetzelfde niveau.
In deze aanbesteding lag het zwaartepunt op de vervanging van tapijttegels.

Green Deal Circulair Inkopen

Als mede ondertekenaar van Green Deal Circulair Inkopen zou de gemeente twee aanbestedingstrajecten invullen volgens het circulaire principe. Eén van deze trajecten betreft deze aanbesteding. Naast het gunningscriterium prijs waren de overige drie gunningscriteria (circulair ingevuld):

  • Voor de nieuw te leveren tegels is gezocht naar tegels met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede grondstoffen.
  • Voor de bestaande af te voeren vloerbedekking is gekeken naar mogelijkheden van hergebruik in een afnemende waardering van hergebruik, recycling, downcycling (het herhaaldelijk recycleren van een materiaal waarbij de volgende versie steeds iets minder kwalitatief is dan de vorige), herwinning en verwijdering.
  • Voor de nieuw te leveren vloerbedekking is gekeken naar mogelijkheden van hergebruik in een afnemende waardering van hergebruik, recycling, downcycling, herwinning en verwijdering, wanneer deze vloerbedekking in de looptijd van deze overeenkomst weer wordt verwijderd.

Winnaar

Op de Europese openbare aanbesteding hebben 10 partijen ingeschreven. De uiteindelijke winnaar Interwabo B.V. (regionaal MKB bedrijf) uit Voorburg scoorde met een product van tapijtleverancier Interface, het best op het totaal van circulaire criteria.

contracttapijt-maart_2016